Tie, totuus ja elämä

Tie kirkastaa totuuden.
Totuus kirkastaa elämän.
Elämä kirkastaa tien.

(Hyvyyden tie (6:1)

Tie

Tie tarkoittaa luontevaa ajattelu- ja toimintatapaa, joka ei ole enempää aktiivinen kuin passiivinenkaan. Tie on niin sanottua "tekemätöntä toimintaa", joka kiinaksi tunnetaan nimellä wúwéi (无为) ja englanniksi flow-tilana. Tie tarkoittaa myös elämän kulkua, elämän polkua.

Totuus

Totuus on paikkansa pitävä asiantila, joka on usein sidoksissa aikaan tai paikkaan tai sanojen merkitykseen. Totuuden syvällinen tunteminen ja tuntemattomuuden myöntäminen auttaa ihmistä elämään totuudellista elämää ja välttämään valheen (ml. valetiedon) kahleet.

Elämä

Elämä on kasvua generoiva ja elämää ylläpitävä prosessi, joka pohjautuu biokemiallisiin reaktioihin ja tarvepohjaiseen toimintaan. Elämän vuorovaikutuksellinen luonne johtaa eturistiriitoihin ja niistä aiheutuviin moraalisiin / eettisiin ratkaisuihin.

Elämän tie johtaa totuuden suojelemiseen.
Totuuden tiedostaminen johtaa elämän suojelemiseen.
Totuudellinen elämä johtaa tietämyksen suojelemiseen.
(Hyvyyden tie 6:3)

Luo kotisivut ilmaiseksi!