Hyvyydenuskon arvot ja oppi


Hyvyydenuskon arvoja ovat muun muassa hengen vapaus, kunnioitus, yhteisöllisyys, avoimuus ja kriittisyys.  Keskeisimpiin periaatteisiin puolestaan kuuluu kieltäytyminen palvonnasta sekä muista haitallisista hengentiloista.
Tavoitteina ovat henkilökohtainen ilo, rauha ja kiitollisuus sekä yhteiskunnallinen veljeys, vapaus ja hyvinvointi. 

 

Uskonnon tarkoitus

Miksi ihminen tarvitsee uskontoa? Mitkä ovat hyvän uskonnon piirteet?


Arvot ja Periaatteet

Täältä voit lukea arvot ja periaatteet, joiden varaan hyvyyden yhteisö rakentuu.

Keskeiset opit

Täältä opit tuntemaan hyvyydenuskon keskeiset käsitteet ja mitä niistä opetetaan.

 Tunnekehäteoria

Tunteet ovat ihmismielen vahvistusjärjestelmä. Tunnekehäteoria selvittää eri tunteiden vaikutuksia suhteessa toisiinsa sekä ihmisen tahdon vaikutusta niihin.

Vuoden jaksotus

Täältä opit tuntemaan miten hyvyydenuskossa vuosi jaetaan eri jaksoihin ja mitä vuosijuhlia vietetään. 

Usein kysytyt kysymykset

Jäikö jokin asia ihmetyttämään? Ehkä täältä löytyy vastaus siihen.

Luo kotisivut ilmaiseksi!