Totuus tekee vapaaksi

23.07.2022

Ihminen pyrkii luontaisesti havainnoimaan ja määrittelemään itseään ympäröivää todellisuutta havaintojensa ja tulkintojensa perusteella. Tällöin todellisuus ja käsitys siitä erkanevat helposti toisistaan monessa eri kohtaa. Havainnot eivät ole täydellisiä, joskus jopa virheellisiä. Päätelmät ja tulkinnat siitä mitä havaittiin tai koettiin ovat myös epätäydellisiä tai virheellisiä. Varsinkin, jos on kyse asioista, joita ei pystytä teknisesti mittaamaan, kuten oikeudenmukaisuudesta, historiasta, kohtuudesta tai tunteista.

Totuus on täten usein saavuttamattomissa, mutta ihminen silti tahtoisi kovasti tietää sen mikä on totuus. Todellisuuden totuudenmukainen ymmärtäminen nimittäin auttaa ihmistä jäsentämään eri asioita ja määrittelemään ovatko nämä asia hänelle hyviä vai pahoja, hyödyllisiä vai hyödyttömiä, turvallisia vai vaarallisia ja niin edelleen. Ihminen tarvitsee totuutta ohjatakseen elämäänsä. Jokainen meistä tahtoo toimia oikein. Oikein suhteessa siihen, mikä on hyväksi itselle; Useimmat myös oikein suhteessa siihen, mikä on hyväksi lähimmäisillemme. Absoluuttisesta tai objektiivisesta oikeudenmukaisuudesta monet ihmiset eivät ole kiinnostuneita, mutta kaikille on tärkeää tietää totuus siitä, mikä on paras valinta itselle. Totuus ei näin ollen ole vain moraalinen kysymys oikean ja väärän välillä, vaan ennen kaikkea työkalu ihmiselle määritellä miten hänen tulisi suhtautua johonkin.

Totuuden vastakohta on valhe, tai petos. Valhe on uskomus virheelliseen kuvaan todellisuudesta. Petos on virheellisen todellisuudenkuvan kertomista toiselle tai itselle tietäen silti itse, että asia ei ole niin kuin se esitetään olevan. Asioiden kaunistelu ja muu lievä vääristely on hyvin tyypillistä ihmisten sosiaaliselle kulttuurille. Valhe on keino paikata heikkoa hallinnantunnetta, joka syntyy tietämättömyyden sietämättömyydestä sekä keino hallita sosiaalia suhteita.

Kuitenkin, jos elämän hallinta perustuu paljolti valheeseen, se on romahtamisvaarassa koko ajan; katastrofi tai maineen menetys odottaa nurkan takana. Tällainen vaaran ylläpitäminen ihmissuhteissa tai suhteessa itseensä on stressaavaa. Se aiheuttaa jatkuvaa pelkoa tai ainakin tarvetta muunnella ja keksiä uusia valheellisia selityksiä, jotta ensimmäiseen valheeseen pohjautuva käsityskokonaisuus pysyisi loogisen oloisena, siis sellaisena, että se olisi helppo uskoa todeksi. Valheiden määrästä riippuen seurauksena on pieni jatkuva epäluottamus tai lisääntyvä epävarmuus ja itsekeskeisyys, johtuen taistelusta ylläpitää valheellisia käsityksiä samalla, kun todellisuus ympärillä muistuttaa toisinaan erilaisilla impulsseillaan siitä mikä on todella totta.

Oli kyseessä siis millainen valhe tahansa elämässä, esimerkiksi valheellinen uskomus omiin kykyihin, kauneuteen tai epäonnisuuteen tai uskomus toisten ihmisten vilpittömyyteen tai pahoihin tarkoitusperiin, tämä valhe saa sinut suhtautumaan väärällä tavalla johonkin asiaan. Sillä tavalla väärällä, että sinulle on haittaa väärän suhtautumisesi seurauksista. Väärä suhtautumistapasi ajaa sinut ottamaan tarpeettomia tai ylisuuria riskejä, välttämään täysin riskinottoa, joutumaan hyväksikäytetyksi tai muunlaisiin sosiaalisiin ongelmiin.

Jotta välttäisit vääränlaisen suhtautumistavan valinnan johonkin asiaan, sinun on syytä tuntea totuus asiasta. Totuus on todellakin hyödyksi meidän ihmisten päätöksenteolle kohdatessamme mitä erilaisimpia asioita ja tilanteita elämässämme. Totuus vapauttaa meidät valheen harhasta ja samalla niistä kuvitelmista, mitä kyseisestä valheesta saattaa juontua. Totuus ei ole aina miellyttävän tuntuista, mutta sen tarkoitus ei olekaan tuoda mielihyvää elämään. Totuuden tarkoitus on auttaa sinua reakoimaan parhaalla mahdollisella tavalla eri tilanteisiin ja olosuhteisiin elämässäsi. Sinä voit olla vapaa tekemään päätöksesi elämässäsi ilman valheellisia mielikuvia. Kaikkea totuutta et voi tietää, mutta sietämällä tietämättömyyttä, pystyt välttämään kiusauksen täydentää käsityksiäsi maailmasta valhetiedolla sekä luuloilla. Varovainen kannanotto uusiin asioihin on viisautta ja sen voit toteuttaa myös rakastavalla otteella ilman negatiivista kritiikkiä.

Lopuksi on hyvä huomioida totuuden ja rehellisyyden ero. Totuus on siis se miten jokin asia on. Rehellisyys puolestaan tarkoittaa valehtelemisen puutetta, pysymistä totuudessa. Rehellisyys ei tarkoita kaiken kertomista. Elämässä on myös tilanteita, jossa kaikkea ei kannata heti kerralla kertoa ihmiselle, jota et tunne vielä hyvin. Silti aina voi olla rehellinen ja pysyä totuudessa. Pysymällä totuudessa mielesi pysyy vapaana valheesta ja sen luomasta paineesta. Totuus tekee vapaaksi ja sen hyväksyminen rauhoittaa mieltä.

Luo kotisivut ilmaiseksi!