Millainen on hyvän elämän tie?

08.06.2022

Jokaisen elämän alun lähtökohdat ovat erilaiset ja perimänne on erilainen. Jokaisella ihmisellä - ehkä identtisiä kaksosia lukuunottamatta - on erilainen luonne ja sen pohjalta elämän mukana kehittyvä ainutlaatuinen persoonallisuus. On siten ollen aivan väistämätöntä, että myös elämämme ovat hyvin erilaisia. Kaikki meistä kuitenkin tahtoisi ja toivoisi saavansa hyvän elämän. Miten ja kuinka paljon voimme vaikuttaa itse saadaksemme hyvän elämän?

Haasteemme, jotka meidän on ratkaistava tai voitettava hyvän, meitä tyydyttävän elämän saavuttamiseksi ovat siis joskus hyvinkin erilaisia ja erisuuruisia. Jollekin voi olla tarjottu niin taloudellisesti kuin henkisestikin omaa kehitystä tukeva perhe ja perheenjäsenet, kun taas joku toinen on joutunut jo pienestä pitäen kokemaan maailman kylmyyden ja julmuuden ja pyrkimään selviytymään elämän vaaroista ja tai omista fysiologisista puutteista huolimatta kohti parempaa elämää. Oikeastaan ainoa asia mikä yhdistää kaikkia erilaisia ihmiselämiä on se, miten yksiö suhtautuu häntä elämässä kohtaaviin vaikeuksiin, pettymyksiin, vaaroihin ja mahdollisuuksiin. Nimittäin meillä on jokaisella mahdollisuus suhtautua asioihin eri tavalla; eri tavalla kuin aikaisemmin olemme tehneet luonnollisten taipumustemme ohjaamana. Pienenä ihminen ei vielä kykene itse huomaamaan kovin hyvin mahdollisuuttaan valita suhtautumisensa, vaan antautuu herkästi vaistomaiselle reaktiiviselle tunnelataukselle. Kun ihminen aikuistuu, hän ymmärtää, että se miten hän suhtautuu erilaisiin tapahtumiin päivittäisessä elämässään, riippuu hänen omasta valinnastaan.

Kukaan ihminen ei voi pitkäaikaisesta harjoittelustakaan huolimatta täysin välttää koskaan epäluuloa, järkytystä, ahdistusta, ehdottomuutta, penseyttä tai muuta haitallista hengentilaa, koska ne syntyivät useimmiten tiedostamattomina reaktioina vaistojemme pohjalta. Onnellisessa, hyvässä elämässä ei siten ollen voi olla kyse siitä, ettemme koskaan tuntisi mitään epämiellyttävää henkistä tai psyykkistä tilaa. Onnellisessa tai hyvässä elämässä ei myöskään ole kyse vain siitä, että pystymme olemaan vapaita taloudellisen pärjäämisen aiheuttamista paineista ja huolista. Huolia ja paineita, ärsytystä ja kiihtymystä voi aiheuttaa hyvin monet erilaiset asiat - eikä vain taloudelliset asiat. Täten ollen, hyvän onnellisen elämän keskeisenä tekijänä täytyy olla ne taidot, joilla voimme palauttaa oman mielemme takaisin rauhalliseen, vapautuneeseen ja toiveikkaaseen mielentilaan sen jälkeen, kun jokin kohtaamamme tapahtuma tai saamamme tieto on saanut meidät "pois tolaltaan", pois miellyttävästä mielentilasta.

Ihmisen pyrkimys kohti mielentilaa ja elämää, jossa hän on yhä kokonaisvaltaisemmin myönteisten, miellyttävien tunnetilojen vallassa, on luonnollista. Ihminen on luonnostaan iloinen. Ulkoisten ja sisäisten ärsykkeiden vaikutuksesta tämä iloinen perustila "horjahtaa" johonkin suuntaan ja tätä "horjahdusta" voidaan pitää poikkeustilana. Nämä horjahtelut tuovat elämäämme väriä ja syvyyttä, mutta eivät sinänsä vie meitä lähemmäksi hyvää elämää. Kohtasimmepa minkälaisia vastoinkäymisiä tahansa, niiden ratkaisemisessa ja voittamisessa auttaa se, että emme jää tunteiden vangiksi, vaan osaamme päästää niistä irti. Negatiivisista tunteista ja tunnetiloista irti päästäminen ei vaadi yhtään voimaa ja siksi se on mahdollista kenelle tahansa. Positiiviset tunteet ja tunnetilat ovat kuin sitomaton ilmapallo - ne alkavat kutistu heti, kun niihin ei enää puhalleta uutta ilmaa. Negatiiviset tunteet ja tunnetilat ovat periaatteessa samanlaisia: Kun lopetamme "puhaltamasta niihin ilmaa" ajatuksillamme, ne alkavat pienentyä ja kadota.

Kokemustamme ihmiselämästä muokkaavat siis paitsi fyysiset puitteet ja ominaisuutemme, ennen kaikkea se miten koemme ne. Tämä kokemus määrittää lopulta sen kuinka onnelliseksi tai hyväksi koemme elämämme. Hyvin monella tapaa erilaiset elämät voivat kaikki olla hyviä elämiä. Hyvin monenlaiset elämänpolut voivat kaikki olla hyviä elämänpolkuja. Voimme muuttaa itse ja toisten ihmisten avulla paljon elämämme puitteita, mutta se miten hyvänä tai onnellisena sitä kokonaisuutta, jota elämäksemme sanomme, määrittää eniten se kuinka koemme elämämme. Hyvän elämän tie on polku, reitti, kohti yhä paremmin tarpeemme tyydyttävää elämää. Polut eivät koskaan ole suoria eivätkä monesti helppokulkuisiakaan. Joskus ne haarautuvat, päättyvät tai palaavat vähän haaraannuttuaan myöhemmin yhteen. Vaihtoehtoja miten vietämme elämäämme on paljon, mutta, kun valitset ja välillä tarkkailet, että suunta on se missä polku paranee ja levenee, olet oikealla tiellä: Hyvän elämän tiellä. Hyvän elämän tie on siis elämän kulkua siten, että koet selviäväsi ja pärjääväsi riippumatta siitä minkälaisia ja kuinka paljon vaikeuksia ja takaiskuja tiellesi osuu. Tämä on mahdollista, kun uskot tiehen, toivot totuutta ja rakastat elämää.

Luo kotisivut ilmaiseksi!