Keskeiset opit


Hyvyydenuskon oppi pohjautuu pääosin uskonnon perustajan Kang Mingshi:n kirjoittamaan teokseen "Hyvyyden tie" (善道经). Uskoon kuuluu paljon kolminaisesti ryhmiteltyjä asioita, koska kolminaisuus on keskeistä maailman rakenteessa.
 Oppi ei sisällä käsityksiä kuolemanjälkeisestä tai sikiämistä edeltävästä ihmiselämästä. Lyhyesti sanottuna tavoitteena on henkilökohtainen ilo, rauha ja kiitollisuus sekä yhteiskunnallinen veljeys, vapaus ja hyvinvointi. Kirjan "Hyvyyden tie" suomenkielisen digiversion voit ostaa täältä.

Uskontunnustus

Hyvyydenuskon uskontunnustus rakentuu uskon, toivon ja rakkauden ympärille ja kätkee sisälleen hyvyyden keskeiset periaatteet. 

Usko, Toivo ja Rakkaus

Ihminen ei voi olla moraalinen toimija ilman uskoa. Ilman toivoa hän ei kykene siihen. Ilman rakkautta hän ei tahdo olla sitä.

Sielu, Henki ja Ruumis

Ihmisen olemus jakautuu henkeen, sieluun ja ruumiiseen. Mitkä ovat näiden osien roolit ja tehtävät? 

Hyvyyden yhdeksän elämänohjetta

Hyvyyden yhdeksän elämänohjetta sisältävät käytännönläheiset ohjeet vastuunkannosta elämän eri osa-alueilla.

Tie, Totuus ja Elämä

Täältä opit tuntemaan hyvyydenuskon keskeiset käsitteet; tien, totuuden ja elämän.

Sovitus, Pyhitys ja Lunastus

Ihmisen tulisi sovittaa sydämensä totuuden kanssa, pyhittää henkensä toivolla ja lunastaa ruumiinsa rakkaudella kyetäkseen palvelemaan toisia pyyteettömästi.


Hyvyyden rukous

Hyvyyden rukous on itselle suunnattu kehotus turvautua aina pyrkimykseen hyvyyteen elämän tiellä. Yhteisesti lausuttuna se tukee yhteisöllisen luottamuksen rakentumista. 

Ilo, Rauha ja Kiitollisuus

Täältä opit hyvyydenuskon keskeisistä tavoitteista; ilosta, rauhasta ja kiitollisuudesta.

 Veljeys, Vapaus ja Pelastus

Sovituksen tie vie veljeyteen, pyhityksen tie vie vapauteen ja lunastuksen tie vie pelastukseen.

 Usein kysytyt kysymykset 

Jäikö jokin asia askarruttamaan? Ehkä siihen löytyy vielä vastaus täältä. 


Luo kotisivut ilmaiseksi!