.


Tervetuloa! 

Tervetuloa hyvyydenuskon nettisivuille. Kaipaatko lempeää yhteyttä ihmisten välille ilman yhteistä palvonnan kohdetta tai poliittista viitekehystä?  Kaipaatko hengellisyyttä ilman epätieteellisiä sielukäsityksiä?  Yhteisömme on poliittisesti sitoutumaton ja uskomuksellisti kriittiseen totuuden etsintään pyrkivä. 

Tieteen mukaan ihminen on uskonnollinen laumaeläin. Tiede ei kuitenkaan ole tuonut ratkaisua ihmisen uskonnollisuuden kaipuuseen eikä ratkaisua ihmisen pyrkimykseen rakentaa moraalisesti kestävä yhteiskunta. Ateismi ei tuo ratkaisua tähän, koska se on vain jumaluskon kiistämistä ilman omaa uskonnollis-psykologista mallia. Millä tyydyttää siis ihmisen uskonnollisuuden kaipuu ilman, että mukana tulee haitallista kohtalonuskoa tai muita (uskonnollisia) vääristyneen todellisuuden käsityksiä, jotka puolestaan ohjaavat ihmistä perustamaan valintansa elämässään epätodellisille uskomuksille? 

Hyvyydenusko pyrkii tuomaa ratkaisun tähän sekä luomaan yhteisöllisyyttä myös niiden ihmisten välille, joilla ei ole ulkoisia tai ammatillisia yhdistäviä tekijöitä.

Hyvyydenuskossa huomio kiinnitetään kokonaisvaltaiseen hyvyyteen sen sijaan, että toimittaisiin ehdottomuutta hyväksikäyttävään oikein-väärin-jaottelun pohjalta. Hyvyydenuskossa se mikä on oikein pohjautuu siihen kuinka paljon vastuuta kukin kantaa itsestään ja toisista ja kuinka paljon toimemme auttavat totuuden paljastumista ja sen hyväksymistä. Täten hyvyys on aina suhteellista eikä se ole mielipide. Se mikä on oikein on aina hyvää, mutta on myös hyvyyttä, joka on enemmän kuin oikein - sellaista on toisten auttaminen oikein ja pyyteettömästi.

Totuus on puolestaan usein epätäydellistä ja ajankohdasta riippuvaista. Ihmisen on usein vaikea kestää totuutta itsestään ja siksi hän pyrkii näkemään virheen toisten katsantatavassa. Näkökulmamme ovatkin luonnostaan hyvin erilaisia. Kuitenkin totuus tekee ihmisen vapaaksi valheellisesta todellisuudesta ja siksi se on hyvin arvokasta. Pelastuksella hyvyydenuskossa ymmärretään ihmisen elämän (ajatusten, asenteiden, toiminnan), vapautumista itsekkäistä toimintamalleista. Veljeys on puolestaan tapa, jolla ihmisten tulisi suhtautua lähimmäisiinsä. Hyvyydenuskon opin tarkoitus on opettaa ihmisiä avoimeen ja vilpittömään pyrkimykseen tavoitella totuutta uskomusten sijaan ja hyvyyttä pahuuden sijaan. Vaikka tähän uskoon ei kuulu käsityksiä Jumalasta tai jumalista, kutsumme tätä uskonnoksi kiinnittääksemme ihmiskunnan huomiota siihen kuinka hurjan paljon ihmisen uskonkäsitykset vaikuttavat siihen millainen yhteiskunta on ja miten ihmiset toimivat.

Hyvyydenuskon opista voit lukea lisää tämän linkin takaa.

Usein kysyttyihin kysymyksiin löydät vastauksia tältä sivulta.

Täältä löydät lomakkeen, jolla voit liittyä hyvyydenuskon yhteisöön.

Tervetuloa mukaan luomaan psykologisesti ja sosiaalisesti kestävää ihmisten yhteiseloa!

Inhimillinen

Hyvyydenusko pyrkii realistiseen ja inhimilliseen ihmiskäsitykseen ja toimimaan sen pohjalta vahvistaakseen yksilöitä ja yhteiskuntia.

Vastuullinen

Hyvyydenusko peräänkuuluttaa ihmisen omaa vastuunkantoa psyykkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnistaan, mikä nähdään edellytyksenä yhteiskunnalliselle vastuullisuudelle. Tämä vastuunkanto mahdollistetaan vahvistamalla uskoa, toivoa ja rakkautta. 

Universaali

Hyvyyden yhteisö on yleismaailmallinen yhteisö, jonka periaatteet ja oppi sopivat kaikkien kansojen ja yksilöiden käytettäviksi. Pyrkimys hyvyyteen sekä keskinäiseen rauhaan ja rakkauteen yhdistää ihmisiä yli kulttuurirajojen.

Sitoutumaton

Hyvyyden yhteisö on poliittisesti, etnisesti, ja tieteellisesti sitoutumaton yhteisö, joka sallii aina totuuden etsinnän myös yhteisönsä ulkopuolelta. Yhteisö kunnioittaa kansallisia lakeja eikä se harjoita ylikansallista ohjausta tai rahoitusta.


Luo kotisivut ilmaiseksi!